Barua Pepe | Facebook | Instagram | Twitter |

RCH

KUHUSU RCH

  • Huduma za uboreshaji wa afya ya mama na mtoto zinalenga kuboresha huduma za afya ya uzazi na watoto. Kuanzishwa kwa zana za TEHAMA wakati wa kutoa  huduma kwa wajawazito zimerahisisha ukusanyaji wa data na ufuatiliaji wa wanawake na watoto ( kupunguza vifo vya mama na watoto).
  • Tunatilia mkazo kubuni, kukuza na kupeleka mikakati ya zana za TEHAMA ambazo zitaboresha utambulisho duni, uchambuzi na majibu ya hali ya hatari inayohusiana na mama mjamzito na watoto chini ya umri wa miaka 5 katika jamii, utunzaji duni wa rekodi za akina mama wajawazito. kuhudhuria kliniki na watoto chini ya umri wa miaka 5, rika ya maingiliano ya chini kwa elimu ya rika kati ya akina mama wajawazito; wafanyikazi wa afya ya jamii, wahudumu wa kuzaliwa wa jadi, na watoto katika kupeana habari zinazohusiana na afya zinazoondolewa kutoka kwa kadi zinazotumika sasa (wanawake) na wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka 5 ambayo inaonekana kama shida za msingi.