Barua Pepe | Facebook | Instagram | Twitter |

Maadili ya Msingi

  1. Heshima na utunzaji wa wagonjwa na wafanyakazi.
  2. Utaalam na kujitolea kwa pamoja.
  3. Afya ya usalama wa kazi kwanza.
  4. Ubunifu katika utoaji wa huduma.
  5. Uwajibikaji na uwazi.
  6. Ubunifu na mtazamo mzuri katika kujitahidi kuboresha ubora wa huduma.
  7. Kuzingatia kazi ya timu.